Educación

Educación

Escola Oficial de Idiomas

A Escola Oficial de Idiomas (EOI) de Carballo é unha sección da Escola Oficial de Idiomas da Coruña, ten as súas instalacións no Pazo da Cultura e comezou a súa actividade no ano académico 2004-2005 co primeiro curso de inglés e coa vontade de ir incorporando novos niveis e idiomas. Nestes momentos, impártense os seguintes idiomas e niveis:

  • Inglés: de A1 a C2
  • Francés: de A1 a C1
  • Alemán: de A1 a B1
Para acceder á EOI son condicións indispensables ter cumpridos os 16 anos ou cumprilos no ano; ou ben, para nos casos de maiores de 14 anos, matricularse nunha lingua diferente á que o alumno ou alumna curse como primeira lingua estranxeira nos seus estudos de Ensinanza Secundaria Obrigatoria.

Pazo da Cultura. Rúa do Pan, s/n
15100 - Carballo
Teléfono 604088010

Ligazóns

Compartir: