Lingua

Lingua

Servizo de Normalización Lingüística 
[Casa do Concello]
Praza do Concello, s/n 
15100 - Carballo
Teléfono: 981 704 100 (ext.2750)
881 983 865 / 626 125 495
email: snl@carballo.gal

Ver localización

Presentación

Que a lingua propia do noso país se use con normalidade en todos os ámbitos aínda é unha tarefa pendente. Así, a normalización lingüística é un proceso social que os poderes públicos e as administracións temos a obriga legal e a responsabilidade social de apoiar e promover.

Por iso, no Concello de Carballo contamos cunha Ordenanza para o impulso social da lingua galega (aprobada en 2013) e mais cun Servizo de Normalización Lingüística (SNL), encargado de planificar, xestionar, executar e avaliar as accións e medidas encamiñadas ao incremento do uso e prestixio do galego en todos os ámbitos, e de coordinar as accións necesarias para darlle cumprimento a esa Ordenanza.

Servizo de Normalización Lingüística

Logotipo Servizo de Normalización Lingüística

Casa do Concello. Praza do Concello, s/n
15100 - Carballo
Email: mariacarmenpereiro@carballo.gal

Descargas

Compartir: