Lingua

Lingua

Servizo de Normalización Lingüística 
[Casa do Concello]
Praza do Concello, s/n 
15100 - Carballo
Teléfono: 981 704 100 (ext.2750)
881 983 865 / 626 125 495
email: snl@carballo.gal

Ver localización

Dinamización lingüística

O proceso de normalización do galego debe conformarse como un proxecto social que compile as accións e vontades da cidadanía, das organizacións e das institucións, polo que é un proceso participativo, democrático e construtivo. Dese xeito, desde o SNL do Concello de Carballo desenvólvense programas destinados a conseguir a implicación progresiva de distintos colectivos neste proceso. Para acadar este obxectivo desenvólvense, entre outras, accións como:


Compartir: