Casa do Concello

Planificación Urbana e Mobilidade

Oficina Técnica
[Casa do Concello, 1º andar]

Praza do Concello, s/n 
15100 - Carballo
Teléfono: 981 704 100
Fax: 981 702 858

Ver localización

Plan de desarrollo

1 Estudios de detalle:

2 Planes parciales:

3 Modificaciones puntuales:

4 Planes especiales:

5 Convenios:

6 Proyectos urbanización:

7 Otros:

Compartir: