Benestar

Benestar

Departamento de Servizos Sociais
[Antigo Ambulatorio] 
Praza do Médico Eduardo Mariño, s/n
15100 - Carballo
Teléfono: 981 704 706

Liña telefónica de axuda ás persoas con risco de conduta suicida: 024

Martes 28 de decembro do 2021

Resolución do 9 de decembro de 2021, da Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais, pola que se atribúe o número 024 ao servizo de liña de axuda ás persoas con risco de conduta suicida. (BOE nº 303 do 20/12/2021)

Obxectivo
O Plan de Acción 2021-2024 de Saúde Mental e COVID do Ministerio de Sanidade inclúe entre as súas medidas a posta en marcha dun número telefónico que permita centralizar os servizos de atención á conduta suicida. Mediante o Sistema Nacional de Saúde do Ministerio de Sanidade solicitouse a atribución do número curto 024 ao servizo de atención telefónica «Liña de axuda ás persoas con risco de conduta suicida».O obxectivo desta liña de axuda é proporcionar atención telefónica a todas as persoas con pensamentos, ideaciones ou risco de conduta suicida. Trátase dun servizo de alcance nacional, anónimo, gratuíto, confidencial e accesible.

Descrición do servizo
O servizo de atención telefónica «Liña de Axuda ás persoas con risco de conduta suicida», proporcionado a través do número 024 é un servizo de ámbito nacional e será accesible desde todo o territorio nacional e ofrecerá atención telefónica ás persoas con pensamentos, ideaciones ou risco de conduta suicida. O servizo 024 ofrecerá atención e apoio profesional a estas persoas por medio de persoal especializado de perfís multidisciplinares e expertos no manexo destas situacións, acerca dos diferentes aspectos que poidan contribuír a previr ou impedir as condutas susceptibles de derivar en riscos para a vida ou a integridade física destas persoas. Así mesmo, o servizo facilitará a estas persoas, a información necesaria para que poidan acceder aos servizos sanitarios especializados máis adecuados á súa situación persoal.

O Ministerio de Sanidade prestará o servizo de atención telefónica «Liña de Axuda ás persoas con risco de conduta suicida» proporcionado a través do número 024 como elemento coordinador do conxunto do Sistema Nacional de Saúde e poderá, ademais, colaborar con unidades especializadas nas Comunidades Autónomas, así como con recursos de emerxencias que puidese ser necesario mobilizar.As chamadas telefónicas ao número atribuído serán gratuítas e non xerarán facturación en orixe para o usuario llamante. O servizo estará aberto a todos os cidadáns sen necesidade de rexistro previo.

Compartir: