Inicio Centro de atención cidadá Convocatorias Proceso selectivo de técnico/a de deportes

Proceso selectivo de técnico/a de deportes

Aprobación da listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas e nomeamento do tribunal cualificador do proceso selectivo para a cobertura, en quenda libre, mediante o sistema de concurso, dunha (1) praza de funcionario de carreira no posto de Técnico de Deportes incluída na OEP 2022 Extraordinaria ou de Estabilización do Concello de Carballo.

BOP da Coruña núm. 212 do 7 de novembro de 2023.

Convocar a todos os membros do tribunal para a sesión constitutiva e de baremación de méritos que terá lugar o martes 14 de novembro do 2023 ás 10.00 horas na sala de xuntas sita na planta 2ª da casa do concello de Carballo.

Descargas

Compartir: