Aulas de estudo

NORMATIVA DE USO DAS AULAS DE ESTUDO

  1. Ser alumno/a do CMUS no presente curso lectivo.
  2. Cubrir un impreso de solicitude no que figure: día/hora de estudo/aula/ e materia que estudará.
  3. Presentar o carné do Conservatorio e asinar o cuadrante de ocupación diaria de aulas.

Descargas

Compartir: