Concello de Carballo

Logotipo Concello de Carballo

As xentes

Carballo dispón dun rico tecido asociativo, en constante crecemento. O Concello apoia a constitución e mantemento das diferentes entidades que nel operan. Estes colectivos culturais, veciñais, musicais, deportivas... enriquecen a vida da nosa Vila, creando vencellos de unión entre a veciñanza.

Coñece dende esta guía as asociacións de Carballo e as actividades que están a organizar.

Buscador:© Concello de Carballo, 2009