Concello de Carballo

Logotipo Concello de Carballo

Convocatorias

Outras

PRAZO DE PRESENTACIÓN: ATÉ O 15 DE MAIO

Bases e convocatoria do Concurso do cartel das festas de San Xoán 2015 que se celebrarán entre o 22 e o 28 de xuño

Descrición: É obxecto do presente concurso a selección do cartel que anunciará as festas de San Xoán 2015, organizadas pola Comisión de Festas de San Xoán 2015, e que se celebrarán no municipio de Carballo entre o 22 e o 28 de xuño de 2015.

Os interesados e interesadas en consultar as bases do concurso ao completo poden facelo nun documento en pdf nesta mesma convocatoria.

Destino: Poderán participar neste Concurso todas as persoas que o desexen, sen límite de idade. Cada autor só poderá presentar unha obra. Non poderán participar os/as concursantes que resultaran gañadores nas últimas dúas edicións deste concurso. A dotación do premio é de 450 euros e está patrocinado por Optical¡a Enríquez.

Prazo: Os traballos deberán presentarse na Concellaría de Cultura do Concello de Carballo, persoalmente ou por correo certificado, entre o 17 de abril e o 15 de maio de 2015. No exterior do sobre que conteña o cartel deberá constar:

CONCURSO DO CARTEL DAS
FESTAS DE SAN XOÁN 2015
Concello de Carballo
Pazo da Cultura
Rúa do Pan, s/n
15100 Carballo (A Coruña)

Adxudicación: O xurado estará constituído por un mínimo de catro membros da Comisión de Festas e un representante do Concello de Carballo. A decisión do xurado é inapelable e adoptarase por maioría simple entre os seus membros. O xurado resérvase o dereito de declarar deserto o concurso. Os orixinais que non resulten premiados poderán recollerse no Pazo da Cultura entre o 16 de xullo e o 20 de agosto de 2015. Despois desta data entenderase que os autores renuncian aos mesmos.
Volver


© Concello de Carballo, 2009