Concello de Carballo

Logotipo Concello de Carballo

Convocatorias

Outras

OITO DÍAS PARA A ENTREGA DE SOLICITUDES

Convocatoria de reserva de uso das instalacións deportivas municipais para a celebracion de actividades deportivas para a tempada 2014-2015

Descrición: O Concello de Carballo fai pública a convocatoria de reserva de uso de instalacións deportivas municipais dirixida a entidades deportivas para a celebracion de actividades deportivas, adestramentos e competicións federadas para a tempada 2014-15. O obxecto desta convocatoria é a asignación de usos das instalacións deportivas municipais, xestionadas directamente polo Concello de Carballo para o desenvolvemento de actividade deportiva para a tempada 2014-15. Inclúense nesta convocatoria as seguintes instalacións deportivas municipais: Campo de Municipal de Fútbol As Eiroas; Pavillón Municipal Deportivo Vila de Noia; Piscina Municipal Vila de Noia; Pavillón Municipal Deportivo Carballo Calero; e Piscina Municipal Deportivo Carballo Calero. Tamén se incluirán aquelas instalacións deportivas que o Concello de Carballo teña conveniadas con outras administracións.

Os interesados e interesadas poden consultar as bases ao completo nun documento en pdf nesta mesma convocatoria.

Destino: Esta convocatoria vai dirixida a entidades deportivas e/ou educativas sen ánimo de lucro, que cumpran os seguintes requisitos:
a. Ter domicilio social no termo municipal de Carballo.
b. Estar legalmente recoñecidas nos rexistros pertinentes.

Prazo: O prazo de entrega de solicitudes será de 8 días, a contar desde o día seguinte da publicación da convocatoria na páxina web municipal e no taboleiro de anuncios municipal.
Volver


© Concello de Carballo, 2009