Casa do Concello

Planificación Urbana e Mobilidade

Oficina Técnica
[Casa do Concello, 1º andar]

Praza do Concello, s/n 
15100 - Carballo
Teléfono: 981 704 100
Fax: 981 702 858

Ver localización

Planeamento de desenvolvemento

1 Estudos de detalle:

2 Plans parciais:

3 Modificacións puntuais:

4 Plans especiais:

5 Convenios:

6 Proxectos urbanización:

7 Outros:

Compartir: