Concello de Carballo

Logotipo Concello de Carballo

Emprego

BOLSA DE TRABALLO MUNICIPAL


O Concello de Carballo, a través da Concellaría de Promoción e Emprego e no seu labor de facilitar a inserción laboral da cidadanía, ofrece a toda a poboación activa dende novembro de 2012 unha Bolsa de Traballo Municipal pensada para axudar ás persoas en situación de desemprego que desexen regresar ao mundo laboral, aos que busquen o seu primeiro emprego ou a quen desexen mellorar a súa situación laboral actual. O obxectivo prioritario desta Bolsa é o de realizar unha función de mediación, constituíndo unha ferramenta de conexión entre as demanda e as ofertas de emprego que se xeran na contorna do Concello.

Esta ferramenta permite a divulgación de información en materia de emprego, recursos humanos e promoción económica, e contribúe á dinamización da actividade económica para incentivar a creación de emprego e a implantación de empresas no municipio. O proxecto tamén recolle a posibilidade de elaborar, de forma independente ou en colaboración con outros organismos, programas específicos que incidan no desenvolvemento local, establecer e afirmar contactos co sector empresarial da zona como estratexia facilitadora de acceso ao mercado de traballo ou mellorar a transparencia de información á cidadanía e redundar na igualdade de oportunidades.

Poden ser beneficiarios dos servizos desta Bolsa de Traballo tanto a poboación activa como os ofertantes de emprego: autónomos, empresas, entidades ou institucións que inicien procesos de selección de persoal. A inscrición dos demandantes, así como a xestión das ofertas, lévase a cabo a través do Servizo de Orientación Laboral do Concello.

Pode contactarse co servizo no:

Fórum Carballo

Praza dos Bombeiros Voluntarios, s/n
CP. 15.100 - Carballo

Teléfono: 981 709 010

Enderezo electrónico: bdt@carballo.org

Horario: O horario de inverno é de luns a venres de 8.30 a 14.30 horas. O horario de verán é de 8.00 a 14.00 horas de luns a venres.

Redes sociais: Tamén é posible facelo a través de Twitter: <@bdtcarballo>


Dende 1997 o Centro Municipal de Formación é Centro Colaborador do Servizo Galego de Colocación, hoxe coñecido como Servizo Público de Emprego de Galicia (SPEG).

Deste xeito a promoción económica e a dinamización social constitúen un obxectivo claro que na actualidade se plasma na oferta de programas de fomento da contratación, tales como:
  • Servizo de Información, Orientación e Asesoramento a desempregados e desempregadas, emprendedores e empresas por medio das Orientadoras Laborais do Servizo Público de Emprego.
  • Subvencións Carballo Activa
  • Programas de Cooperación

O Concello de Carballo apoia asemade parte das súas iniciativas na colaboración con diferentes entidades.

Bases reguladoras da Bolsa de Traballo do Concello de Carballo

Bases xerais para a selección do alumnado inscrito na Bolsa de Traballo Municipal para a realización de Formación Profesional para o emprego financiada polo Concello de Carballo

Balance do primeiro ano de funcionamento da Bolsa de Traballo Municipal

Buscador:


Curso de soldadura no Centro de Formación


© Concello de Carballo, 2009