Concello de Carballo

Logotipo Concello de Carballo

Carballo Limpo

A comezos do pasado mandato o goberno municipal puxo en marcha o programa Carballo Limpo. A iniciativa comprende diversas accións destinadas a conservar o ambiente grazas á colaboración da veciñanza do concello. Estes son os principais piares do proxecto:

Recollida selectiva de lixo

O centro urbano de Carballo dispón dun servizo de recollida selectiva de lixo. Os habitantes do municipio poden contribuír deste xeito á defensa do medio, separando o lixo no seu domicilio.

Existen colectores específicos para cada tipo de refugallos. Así, os restos orgánicos deben depositarse no colector verde, os bricks e as latas no colector amarelo e o papel e o cartón no azul. O vidro vai aos iglús verdes. Por último, as baterías e os medicamentos son recollidas en diversos establecementos colaboradores e nas farmacias da Vila, respectivamente.

O Concello dispón ademais dun servizo de recollida de aceite de cociña usado. O único que teñen que facer é verter o aceite (de xirasol, de oliva, de millo, de soia, ou o das conservas) nun recipiente de plástico. Logo, deben levar o envase perfectamente pechado aos colectores de cor laranxa situados en varios edificios de titularidade municipal: Casa do Concello, Mercado, Pazo da Cultura, Ambulatorio Vello, Piscina Vila de Noia e Piscina Carballo Calero.

Lembra que os residuos orgánicos só deben depositarse no colector entre as 20:00 e as 22:00 horas, sempre nunha bolsa pechada.

Punto Limpo

No punto limpo de Carballo poden depositarse os residuos perigosos do fogar, como o aceite de cociña usado, os electrodomésticos, voluminosos ou calquera outro tipo de lixo, agás a materia orgánica.

O Punto Limpo sitúase no Polígono Industrial de Bértoa. Nel existen colectores específicos para mobles vellos, electrodomésticos, enseres domésticos, roupa, pneumáticos, radiografías ou cascallos procedentes de pequenas obras. En resumo, o Punto Limpo funciona como lugar de recollida de todos aqueles obxectos ou materiais non orgánicos que a cidadanía non sabe onde depositar.

A maioría dos residuos depositados no Punto Limpo non son considerados lixo, ao poder ser reutilizados para novas funcións. Os materiais non aptos para a reciclaxe son enviados a plantas de tratamento especializadas.

Este centro de recollida de residuos voluminosos e perigosos está aberto os xoves e sábados de 10:00 a 13:00 e de 16:00 a 19:00 horas.

Punto limpo móbil

Os carballeses e carballesas que o desexen poden solicitar a recollida a domicilio de residuos voluminosos. Cunha simple chamada de teléfono ou un tweet poderán ser convenientemente recollidos ao pé dos colectores de lixo, sen que iso nos supoña ningún custo. Recollendo unha demanda social, decidimos ampliar substancialmente a recollida de voluminosos a domicilio, polo que a partir de agora este servizo prestarase todos os mércores entre as 7.00 e as 13:40 horas. Por iso, prégase a todos os usuarios/as deste servizo que depositen os enseres o martes pola noite, chamando antes ao 981 75 49 17 ou en Twitter <@CarballoLimpo>.

Sácalle o aire

O programa Carballo Limpo contempla un servizo de recollida de cartón pregado a pé de porta. Esta iniciativa constitúe un chanzo máis no proceso de reciclaxe, contribuíndo á conservación do medio e a unha maior comodidade para os veciños e veciñas que colaboran coa medida.

As persoas que desexen desfacerse do cartón deben amorealo pregando as caixas para reducir o seu volume. Este cartón debe depositarse a pé de porta -nunca ao pé do colector do lixo- a partir das 20.00 horas. Os servizos municipais de limpeza encárganse da súa recollida diante do comercio, todos os luns, mércores e venres a partir das 23:00 horas.
Horarios de interese
Cartón pregado a pé de portaTodos os luns, mércores e venres ás 20.00 horas
Materia orgánicaDepositar de 20.00 a 22.00 horas, excepto os domingos
Materia inerte -baterías, latas, vidro, aceite, etc.-Depositar a calquera hora
Punto LimpoXoves e sábados de 10:00 a 13:00 e de 16:00 a 19:00
Punto Limpo MóbilDepositar os enseres cada martes pola noite, chamando antes ao 981 75 49 17 ou en Twitter <@CarballoLimpo>

Ligazóns relacionadas

Buscador:© Concello de Carballo, 2009