Actualidade de Inviste en Carballo

"CARBALLO, SENDA DO MAR"

O Plan de Ecoturismo Razo-Baldaio nace para "que a costa forme parte da vila" e construír un proxecto turístico global

O Plan de Ecoturismo Razo-Baldaio nace para "que a costa forme parte da vila" e construír un proxecto turístico global

O Plan de Dinamización de Ecoturismo Razo-Baldaio acaba de nacer co obxectivo de coordinar a colaboración público-privada e construír un destino turístico global para "conseguir que a costa carballesa forme tamén parte da vida da vila" e desenvolver un produto baixo o epígrafe "Carballo, senda do mar". Así o expresaron Eugenia Juncal e Cristina García, de Valora Consultores, durante a presentación no Fórum Carballo desta iniciativa que xorde no Concello baixo o amparo do Grupo de Acción Costeira GAC3 Costa da Morte. O plan recolle a realización de distintas accións que perseguen aproveitar os recursos existentes na costa carballesa, impulsar a calidade do sector hostaleiro e poñer a disposición da veciñanza e dos visitantes unha serie de recursos, como rutas ou contidos multimedia, que permitan a posta en valor do espazo natural de Razo-Baldaio desde o punto de vista da sustentabilidade. Para acadar estes obxectivos realizaranse unha serie de accións, entre as que destaca a creación e sinalización de rutas na zona costeira empregando códigos QR, un método que se está estendendo na Costa da Morte a través dos proxectos GAC. Crearanse contidos multimedia que se porán a disposición dos visitantes a través do móbil e de páxinas web, e tamén mapas turísticos. E desenvolveranse unha serie de accións formativas dirixidas ao sector turístico co obxectivo, non só de mellorar a calidade do servizo hostaleiro, senón tamén de que se coñeza a fondo o espazo natural de Razo-Baldaio, algo, en verbas de Cristina García, "imprescindible" para poder promocionalo despois.

Ler

A Oficina de Promoción Económica reanuda o seu programa de formación cun curso de redes sociais e outro de marketing

Cinco de cada 100 usuarios e usuarias teñen atopado emprego a través dos servizos da Bolsa de Traballo Municipal

Ver todas

Actualidade de Atención Cidadá

Os servizos económicos e tributarios conclúen que a exención de pago da taxa de lixo para vivendas desocupadas sería "ilegal"

19/09/2014 Os servizos económicos e tributarios conclúen que a exención de pago da taxa de lixo para vivendas desocupadas sería "ilegal"

A área de Servizos económicos e Intervención e o Servizo de Xestión e Inspección Tributaria e Catastral do Concello de Carballo veñen de emitir un informe no que se recolle que non é posible levar a cabo unha modificación da Ordenanza fiscal nº 6 reguladora da taxa sobre recollida domiciliaria de lixo ou residuos sólidos urbanos que reflicta a exención de pago para os propietarios de vivendas ou locais desocupados. Segundo este informe, esta petición sería "ilegal" e "incorrería en nulidade radical e de pleno dereito", xa que para o cobro da taxa "resulta completamente indiferente que unha vivenda se use ou non". O texto aclara que "o relevante é que sexa vivenda", con "independencia do grao de utilización do servizo, posto que, por obriga legal, o municipio esta obrigado a prestalo e mantelo a disposición da veciñanza para cando o precisen". O Alcalde de Carballo, Evencio Ferrero, a Concelleira de Facenda, Belén Lendoiro, e o Concelleiro de Xestión Municipal, Xosé Regueira, presentaron os resultados deste informe, subliñando, en verbas de Lendoiro, que o servizo de recollida de lixo "é de recepción obrigatoria" por parte dos veciños, fagan ou non uso del "por lei", xa que o que se grava é "a posibilidade de uso, sempre e cando a vivenda sexa habitable". Regueira, engade ademais que "o que non se di é que se os que teñen múltiples vivendas non pagan", dado que é un servizo que o Concello ten que prestar por lei de forma obrigatoria "serán o resto dos veciños e veciñas os que teñan que asumir ese custo". Ferrero aclara tamén que "estamos a falar dunha taxa para cubrir custos", non dun imposto con afán recadatorio.


Ver todas

Actualidade de Vive en Carballo

Sergi López e Rafael Álvarez "El Brujo", os grandes nomes dun XXIII FIOT que revisita o teatro clásico cunha ollada diferente

18/09/2014 Sergi López e Rafael Álvarez "El Brujo", os grandes nomes dun XXIII FIOT que revisita o teatro clásico cunha ollada diferente

O Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo (FIOT) celebra a súa vixésimo terceira edición entre o 3 de outubro e o 2 de novembro cun programa que inclúe vinte oito espectáculos, 10 estreas, teatro de rúa, monólogos e multitude de actos paralelos que converterán a Carballo na capital teatral de Galicia. Coincidindo co 450 aniversario do nacemento dun dos dramaturgos máis universais, Shakespeare, o Outono de Teatro ofrecerá ao espectador unha proposta que camiña da man dos clásicos. Partindo desta inspiración, o argumento da XXIII edición do FIOR céntrase nas "Re-visións": olladas particulares, curiosas e innovadoras de directores e equipos artísticos que trasladan ao noso tempo obras de Cervantes, Lope de Vega ou o bardo inglés desde a orixinalidade e a contemporaneidade. Un programa, en verbas de Alberto Sueiro, presidente da Asociación Cultural Telón e Aparte, "diverso na medida do posible", pero tamén "transgresor" e incluso "xerador de polémica", transmitindo que "a realidade dos séculos XVI e XVII é moi parecida á actual". Sueiro, ao igual que o Alcalde, Evencio Ferrero, tamén quixo resaltar o prezo das entradas, de entre 7 e 15 €, especialmente para obras como "Bobas & Galegas", que na súa estrea no Festival de Teatro Clásico de Almagro custou 24 €, o que ten que facer ao público "consciente de que esa é a proporción real" do custo das entradas, reducidas en Carballo grazas ao labor dos patrocinadores. Rematou dicindo que, sen dúbida, o FIOT "será o máis soado que pase este ano" en Carballo.


Ver todas

Buscador:


Propoñemos

Carballo a un paso Descontos de Xestur Coruña Bolsa de Traballo Municipal Rueiro de Carballo 2013 Normativa do Proxecto Sectorial do Parque Empresarial de Bértoa Fórum 2.0 Inviste en Carballo Concurso adxudicación parcelas parque empresarial de Bértoa Feiróns de Tempada Comunidade de Propietarios do Polígono de Bértoa Carballo Limpo Carballo Concello do Eixo Atlántico

© Concello de Carballo, 2009