Inicio Centro de atención cidadá Convocatorias Proceso selectivo para a contratación...

Proceso selectivo para a contratación laboral temporal de 2 auxiliares de Protección Civil

No cadro de persoal do Concello de Carballo para 2020 (BOP núm. 28 do 11/02/2020) está prevista a provisión de dous auxiliares de protección civil, en réxime de contratación laboral de duración determinada.

  1. Con data 11 de maio de 2020 fanse públicas as bases da convocatoria.
  2. Con data 15 de maio de 2020 fanse públicas as bases da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia (BOP núm. 69) e ábrese prazo de presentación de instancias.
Importante:  Tal e como establece a base cuarta das bases reguladoras desta convocatoria, o prazo de presentación de instancias é de dez días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia. Esta resolución terá eficacia inmediata e non quedará suspendida a súa aplicación durante o estado de alarma declarado por RD 463/2020, nin lle será de aplicación a DA 8ª do RD Lei 11/2020, do 31 de marzo.”

Descargas

Compartir: