Inicio Centro de atención cidadá Convocatorias Relación de aprobados/as no primeiro...

Relación de aprobados/as no primeiro exercicio para a provisión como funcionario/a de carreira de 1 praza de técnico/a de Administración Xeral

No proceso de selección dun/ha técnico/a de Administración Xeral, Subescala Técnica, Grupo A, Subgrupo A1, incluída na oferta de emprego público para o ano 2017, o Concello de Carballo fai públicas a relación de aspirantes aprobados/as no primeiro exercicio para a provisión da citada praza mediante o sistema de oposición en quenda libre e a plantilla de respostas correctas.

O prazo de presentación de reclamacións será de 5 días hábiles, que empezarán a contar o 7 de novembro de 2019.

Descargas

Compartir: