Inicio Participa! Asociacionismo Asociación antidroga Vieiro

Asociación antidroga Vieiro

  • R/ Vázquez de Parga 119 Bloque 4 - Baixo dta. 15100 - Carballo
  • Web
  • Email
  • T.  981 756 161
  • F.  981 756 161

Asociación antidroga Vieiro

A asociación antidroga Vieiro naceu en setembro de 1991 e ten como fin fundamental e indeclinable a protección do individuo e da colectividade ante o consumo, promoción e emprego das drogas tóxicas, estupefacientes e análogos. 

Apdo. de correos: 163

Compartir: