Exames de recuperación

Do luns 6 de setembro ata o martes 7 de setembro do 2021 17.00 horas - Pazo da Cultura

Os exames de recuperación están marcados para os días 6 e 7 de setembro ás 17:00h e realizaranse co profesor do curso e na aula correspondente.

O día examinarase o alumnado que teña pendentes materias non instrumentais así coma o de piano complementario. O día 7 examinaranse aqueles alumnos que teñan pendente o instrumento.

Compartir: