Concello de Carballo

Logotipo Concello de Carballo

Avisos

O IMPORTE DO VEHÍCULO, KM 0, SUPERA OS 53.000 EUROS

A Brigada de Obras conta cun novo camión grúa que substitúe ao anterior e aumenta o seu alcance e capacidade de carga

Acto de entrega
O Alcalde de Carballo, Evencio Ferrero, acompañado do Concelleiro de Obras e Servizos, Luís Lamas, vén de recibir o "Subministro dun vehículo industrial (Km 0) con caixa volquete e grúa para a Brigada de Obras do Concello de Carballo". Substitúe ao anterior camión da Brigada, que contaba con máis de 20 anos de antigüidade. O vehículo pasa a ser propiedade do Concello por un importe de 53.482 euros. O contratista comprometeuse a cumprir coas seguintes melloras sen custe adicional: elévase o peso máximo autorizado a 6.500 kg; e a grúa conta cun alcance mínimo horizontal de 9,80 metros e un alcance vertical mínimo de 11,50 metros. Na actualidade, a Brigada de Obras Municipal dispón de seis vehículos para realizar os seus labores, catro en propiedade e dous furgóns en modalidade de renting.

PRAZO DE SOLICITUDE: ENTRE O 6 DE OUTUBRO E O 16 DE NOVEMBRO DE 2015

O Igape convoca as axudas a particulares para a adquisición de materiais e pezas de mobiliario para cociñas e baños a través do programa Reforma15

Cartel
O Concello de Carballo informa de que o Igape (Instituto Galego de Promoción Económica) convoca as axudas a particulares para a compra de materiais ou mobiliario de cociña e/ou baño, para a reforma do seu fogar en Galicia, que ademais se complementarán con un desconto do propio establecemento de venta de Galicia que se adhira a esta convocatoria. A compra mínima é de 1.000 euros (sen impostos) e pódense comprar: materiais de construción e para rehabilitación de cociñas e baños (azulexos, baldosas, ...) ou pezas de mobiliario de cociña ou baño, quedando excluídos os electrodomésticos e as obras. A compra máxima subvencionable é de 5.000 euros (sen impostos) en unha ou varias veces. A axuda do IGAPE é dun 20% do importe de compra calculado antes de impostos (co límite de 1.000 ). Adicionalmente a tenda que colabora no programa realiza un desconto do mesmo importe. Pode pedilas calquera persoa maior de idade que acredite a súa vinculación con un domicilio en Galicia (propietario ou inquilino). Só unha persoa por domicilio, é só un domicilio por persoa solicitante da axuda. Se vostede é un particular interesado en adquirir materiais ou mobiliario de cociña e/ou baño para a reforma do seu fogar en Galicia, o seu interlocutor será un establecemento de venda que colabore co IGAPE na tramitación do Progama, que estarán debidamente identificados mediante o cartel "Establecemento Adherido". Os interesados e interesadas poden obter máis información máis abaixo neste mesmo aviso na páxina web do Igape.

PARA CATIVOS E CATIVAS DE 3 A 9 ANOS

Continúa aberto o prazo para anotarse nos cursos de psicomotricidade e de iniciación á loita de Carballo Deporte para nenos e nenas

O Concello a través de Carballo Deporte informa de que xa empezaron os curso de Psicomotricidade e Iniciación á loita, pero mantense aberto o prazo de inscripción para todos e todas os que queiran participar nestas dúas actividades, que se desenvolven de setembro a xuño:
 • PSICOMOTRICIDADE.- Para nenos de ¡dades de 3 - 5 anos
 • INICIACION Á LOITA.- Para nenos de Idades de 6 - 9 anos

Os días nos que se desenvolven os cursos son:
 • PSICOMOTRICIADE.- Mércores e venres de 16.00 - 16.5 horas na sala de actividades do complexo Deportivo Vila de Noia
 • INICIACION Á LOITA.- Mércores e venres de 16.45 - 17.30 horas na sala de actividades do complexo Deportivo Vila de Noia

Prezos:
 • PSICOMOTRICIDADE.- Abonados 6,25 /mes / No Abonados 12,50 /mes
 • INICIACIÓN Á LOITA.- Abonados 6,25 /mes / No Abonados 12,50 /mes

MÁIS INFORMACIÓN EN SERVIZOS SOCIAIS NO 981 704 706

Amplíase até o 7 de outubro o prazo para solicitar a concesión económica de pagamento único por fillos e fillas menores de tres anos para o ano 2015

O Concello de Carballo informa a través da Concellaría de Igualdade e Benestar que dirixe Maica Ures de que está aberto até o 7 de outubro o prazo para solicitar a concesión económica de pagamento único por fillos e fillas menores de tres anos para o ano 2015. Ampliouse o prazo de solicitude, así como os fondos destinados a estas axudas, despois dunha orde da Xunta do 31 de agosto publicada no DOG o 7 de setembro de 2015. As contías son as seguintes:
 • Cando sexa a primeira filla ou fillo: 360 euros.
 • Cando sexa a segunda filla ou fillo: 1.200 euros.
 • Cando sexa a terceira ou terceiro e sucesivos: 2.400 euros.

Pode obterse máis información no departamento de Servizos Sociais situado no edificio do antigo Ambulatorio ou no teléfono 981 704 706. Os interesados e interesadas tamén poden saber máis sobre os requisitos para participar ou obter a documentación e as instrucións necesarias clicando neste mesmo aviso nunha ligazón no portal de Benestar da Xunta de Galicia no que se detallan todos os pasos a seguir.

MÁIS INFORMACIÓN EN SERVIZOS SOCIAIS E NO 981 704 706

Aberto até o 30 de outubro o prazo para solicitar as axudas da Xunta de Galicia para a renovación de fiestras e caldeiras en domicilios particulares

O Concello de Carballo informa de que a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Economía e Industria, vén de convocar as axudas para a substitución de fiestras, rehabilitación dos ocos acristalados da fachada, tanto no referente ao acristalamento como aos marcos ou perfís, así como de caldeiras de gas natural, GLP e biomasa co fin de acadar melloras significativas na demanda enerxética do edificio e os conseguintes aforros en termos económicos. As beneficiarias serán as persoas físicas propietarias ou titulares de calquera dereito sobre inmobles do sector residencial e comunidades ou mancomunidades de veciños, así como particulares e comunidades de propietarios da Comunidade Autónoma de Galicia.sempre que a actuación subvencionable se realice en vivendas sitas na Comunidade Autónoma de Galicia. O prazo de presentación de solicitudes, que deben formalizarse a través dos procedementos habilitados pola Xunta de Galicia, finaliza o 30 de outubro para ambos tipos de axudas. Podedes consultar toda a información, condicións e requisitos en varios documentos máis abaixo neste mesmo aviso.

ATÉ O 19 DE OUTUBRO DE 2015

O Concello informa de que está aberto o prazo para solicitar as axudas económicas ás familias numerosas para estadías de fin de semana

O Concello de Carballo informa de que a Xunta mantén aberto o prazo para solicitar a concesión de axudas económicas ás familias numerosas de Galicia para estadías de fin de semana. Trátase de axudas en modalidade de pagamento único para estadías de fin de semana nas estacións de montaña situadas en territorio galego destinadas ás familias numerosas que teñan a súa residencia en Galicia. Coas cantidades concedidas sufragaranse parte dos gastos das ditas estadías e consisten nunha subvención de 35 por persoa e estadía de fin de semana para os nenos e nenas de 12 anos ou máis e adultos, e en 37,5 para os menores de 12 anos. Poderán ser beneficiarias as familias numerosas residentes en Galicia. As solicitudes poden presentarse até o luns 19 de outubro preferentemente por vía electrónica a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es, nas Xefaturas Territoriais da Consellería de Traballo e Benestar. Pode obterse máis información no departamento de Servizos Sociais situado no Edificio do antigo Ambulatorio (Praza do Médico Eduardo Mariño, s/n) e no teléfono 981 704 706. Os interesados e interesadas poden consultar a Orde completa da Xunta de Galicia publicada no DOG do 18 de setembro máis abaixo neste mesmo aviso.

TERÁN LUGAR EN OUTUBRO, NOVEMBRO E DECEMBRO

O Concello informa das próximas estadías do servizo de respiro familiar de Fademga Feaps Galicia para familias de persoas con discapacidade intelectual

O Concello de Carballo, a través da Concellaría de Igualdade e Benestar que dirixe Maica Ures, lembra as quendas das próximas estadías programadas do servizo de Respiro familiar que ofrece Fademga Feaps Galicia, e das que poden beneficiarse familias de persoas con discapacidade intelectual que pudesen estar interesadas en solicitalo. As próximas datas dispoñibles son:
 • Do 9 ao 12 de outubro en Alvarella-Vilarmarior: data límite de inscrición, o 24 de setembro
 • Do 30 de outubro ao 2 de novembro en A Queimada-Nigrán: data límite de inscrición, o 15 de outubro
 • Do 4 ao 8 de decembro en Alvarella-Vilarmarior: data límite de inscrición, o 19 de novembro

Os interesados e interesadas poden dispoñer de máis información e de toda a documentación se pinchan no seguinte enlace da páxina web de Fademga,