Concello de Carballo

Logotipo Concello de Carballo

Avisos

APROBADOS DOUS NOVOS VAOS PERMANENTES

Luz verde na Xunta de Goberno para un convenio para a realización de prácticas formativas e para dotar de dous vehículos á Policía Local

CEIP Bergantiños
A Xunta de Goberno Local, reunida en sesión ordinaria, vén de aprobar un Convenio de colaboración entre o Concello e a "Academia Postal 3 Vigo, SL" para a realización de prácticas formativas profesionais non laborais do alumnado da acción formativa "EOCE109 Levantamento e replanteo" no Concello de Carballo. Alumnado desta acción formativa impartida no Centro de Formación da Xunta de Galicia UAF de Ames poderán realizar 120 horas de prácticas non laborais entre os meses de outubro e decembro de 2014 sen ningún tipo de obriga económica por parte da administración local. Tamén dentro do apartado de convenios, saíu adiante unha pequena modificación do acordo entre o Concello e a Asociación Cultural Coro Vagalume para a realización de representacións teatrais no municipio. No que se refire a contratacións, aprobouse o Contrato administrativo de "Subministro por renting de dous vehículos con destino á Policía Local do Concello de Carballo". A adxudicación realizarase por procedemento aberto con varios criterios de adxudicación e o prezo total do contrato é de 69.215 euros por un total de 48 mensualidades fixas que se pagarán na modalidade de arrendamento. Tamén no apartado de contratación, mais fóra da orde do día, aprobouse a modificación do Contrato administrativo de servizos de "Limpeza de Colexios públicos de Ensino Infantil e Primario co Concello de Carballo", que recae no Centro Especial de Emprego Aspaber UTE. Debido á ampliación do CEIP Bergantiños (na imaxe), que dende este curso tamén será obxecto de limpeza, increméntase o custo anual do servizo en 5.073,22 euros. Por último, a sesión supuxo a autorización de dous vaos permanentes e de tres licenzas de obra maior.

MÁIS INFORMACIÓN E INSCRICIÓNS NA ASEMBLEA LOCAL DE CARBALLO

Cruz Vermella de Carballo organiza un curso de Manipulador de Alimentos e outro de Primeiros Auxilios durante o mes de novembro

Cartel
Cruz Vermella de Carballo informa de que durante o mes de novembro levaranse dous cursos dirixidos á poboación en xeral. O primeiro, de Manipulador de alimentos, está previsto para o sábado 8 de novembro e ten unha duración aproximada de tres horas; o segundo, de Primeiros Auxilios, ten unha duración de 40 horas e desenvolverase os venres pola tarde e os sábados pola mañá entre o 7 e o 29 de novembro. Nos dous casos, os cursos contan con descontos para persoas desempregadas, socias e voluntarias. PAra aclarar calquera dúbida ou obter máis información, os interesados e interesadas poden contactar coa oficina de Cruz Vermella de Carballo (Rúa Vázquez de Parga, nº 119, BQ 2, Baixo) ou chamar ao teléfono 981 70 37 64. As inscricións tamén poden formalizarse a través de Internet en dúas ligazóns que poden consultarse neste mesmo aviso.

SALAS FITNESS E PISCINAS MUNICIPAIS

Xa están en vigor os horarios do novo curso das instalacións deportivas municipais nos complexos deportivos Carballo Calero e Vila de Noia

Piscina Vila de Noia
O Concello de Carballo, a través de Carballo Deporte, informa de que xa están en vigor os horarios das instalacións deportivas municipais para o curso 2014-2015. A piscina e a sala fitness do complexo Carballo Calero abren de luns a venres de 7.15 a 13.00 e de 15.30 a 22.30 horas, e os sábados, de 9.00 a 13.30 horas. No complexo deportivo Vila de Noia, tanto a piscina coma a sala fitness están abertas de luns a venres de 8.00 a 22.30 horas; os sábados, de 10.00 a 14.00 e de 16.30 a 19.30, e os domingos, de 10.00 a 13.00 horas.

Buscador:© Concello de Carballo, 2009