Concello de Carballo

Logotipo Concello de Carballo

Avisos

AS SOLICITUDES DEBEN ENTREGARSE NO REXISTRO DO CONCELLO

Aberto o prazo até o venres 29 de maio para inscribirse nos Campamentos Deportivos de Verán da Deputación da Coruña para o ano 2015

Cartel
O Concello de Carballo informa de que foi incluído na actividade "Campamentos deportivos 2015" da Deputación da Coruña. As quendas que lle corresponden ao Concello son a terceira e a cuarta, é dicir, dos días 12 ao 18 de xullo; e dos días 19 ao 25 de xullo de 2015. Establécese un prazo de inscrición para achegar solicitudes até o día 29 de maio de 2015 mediante a correspondente ficha de inscrición e facendo entrega da mesma no Rexistro de Entrada do Concello de Carballo. Poderán asistir á actividade nas prazas correspondentes ao Concello os nenos e nenas nados, para a primeira quenda (GRUPO A), nos anos 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 que estean empadroados no Concello de Carballo; para a segunda quenda (GRUPO B), os nados en 1998, 1999 e 2000. Se houbera máis solicitudes que prazas ofertadas (15), o día 2 de xuño de 2015 ás 10.00 horas celebrarase na Casa do Concello un Sorteo Público para determinar os adxudicatarios. A cota de inscrición para os nenos e nenas admitidos é de 85 euros. Os interesados e interesadas poden descargar neste mesmo aviso un tríptico informativo, o impreso de solicitude e a resolución de Alcaldía pola que se refrenda a participación do Concello de Carballo na actividade. Tamén é posible consultar a información dispoñible na páxina web da Deputación.

MATRÍCULA PARA O ACCESO AO GRAO PROFESIONAL: A PARTIR DO 18 DE MAIO

Aberto a partir do 11 de maio o prazo de preinscrición para o 1º curso de Grao Elemental do Conservatorio Profesional de Música

O Conservatorio Profesional de Música de Carballo, un ano máis, oferta prazas para o 1º curso de Grao Elemental para todos aqueles rapaces e rapazas, que cumpran os 8 anos no ano 2015, e que desexen iniciar os seus estudos musicais. Para optar a unha das prazas realizarase unha preinscrición no seguinte prazo e coas seguintes condicións:

Prazo de preinscición para o 1º curso de Grao Elemental: entre o 11 e o 22 de maio.

Información sobre as condicións da preinscrición:
  • Entregar un impreso oficial do conservatorio debidamente cuberto no rexistro do Pazo da Cultura entre o 11 e o 22 de maio
  • A publicación das prazas vacantes realizarase entre o 1 e o 5 de xuño e estas adxudicaranse o 15 de xuño
  • A formalización da matrícula debe realizarse entre o 29 de xuño e o 10 de xullo
  • Para a realización destes ou doutros trámites deberán dirixirse ao 1º andar do Pazo da Cultura (Oficinas de Cultura-Conservatorio) ou ben chamar por teléfono ao número 981 704 300

Ademais, o Conservatorio abre tamén o prazo de matrícula para a proba de acceso de 1º curso de Grao Profesional: entre o 18 e o 29 de maio.

Información sobre as condicións da preisncrición:
  • Entregar un impreso oficial do conservatorio debidamente cuberto no rexistro do Pazo da Cultura entre o 18 e o 29 de maio
  • A publicación da prazas vacantes realizarase entre o 1 e o 5 de xuño, a proba realizarase o 11 de xuño e ese mesmo día será publicada a listaxe de aprobados
  • Para a realización destes ou doutros trámites deberán dirixirse ao 1º andar do Pazo da Cultura (Oficinas de Cultura-Conservatorio), ben chamar por teléfono ao número 981 704 300

Por último, no mes de xuño os alumnos e alumnas do Conservatorio que teñan aprobado o curso 2014/2015 deben formalizar a súa matrícula para o curso 2015/2016 entre o 29 de xuño e o 10 xullo. Para a realización destes ou doutros trámites deberán dirixirse ao 1º andar do Pazo da Cultura (Oficinas de Cultura-Conservatorio), ben chamar por teléfono ao 981 704 300.

MÁIS INFORMACIÓN EN <WWW.IMSERSO.ES>

O Concello informa de que está aberto até o 5 de xuño o prazo para anotarse no Programa de Turismo Social para Maiores na convocatoria 2015-2016

O Concello de Carballo, a través da Concellaría de Benestar que dirixe Inés Rodríguez Muíño, informa de que está aberto até o 5 de xuño o prazo para presentar as solicitudes para participar no Programa de Turismo Social para Maiores do Imserso (Instituto de Maiores e Servizos Sociais). Este programa está destinado a persoas maiores, cos obxectivos de facilitar a incorporación deste colectivo ás correntes turísticas, ao tempo que paliar as consecuencias que en materia de emprego produce o fenómeno da estacionalidade no sector turístico. As peticións poden presentarse nas seguintes direccións:

- Por Internet, a través da sede electrónica do Imserso: https://sede.imserso.gob.es.
- Servizos Centrais do Imserso (Rúa Xinzo de Limia, 58 -28029 Madrid)
- Apartado de Correos n.º 10.140 -28080 Madrid.
- Así mesmo, a presentación das solicitudes poderá realizarse conforme ao establecido no artigo 38 da Lei de Réxime Xurídico das Administracións Publicas e do Procedemento Administrativo Común.

Poderán optar a participar no programa persoas residentes en España que reúnan calquera dos seguintes requisitos:

- Ser pensionistas de xubilación do Sistema Público español de Pensións.
- Ser pensionistas por quedaren viúvo/a e ter 55 anos cumpridos.
- Pensionistas por outros conceptos, ou preceptor de prestacións ou subsidios de desemprego, en todos os casos con 60 anos cumpridos.
- Ser titular ou beneficiario do sistema da Seguridade Social, con 65 anos cumpridos.

Consideraranse beneficiarios, en calidade de acompañantes, os cónxuxes destas persoas aínda que non é preciso que reúna os requisitos de idade e pensión. Admitirase como acompañante a un fillo/a con discapacidade, que teña un grao igual ou superior ao 45 por cento, sempre que a viaxe a realice cos seus pais e ocupe cama supletoria no mesmo cuarto do hotel. Deberá cumprirse o apartado correspondente da solicitude cos datos do fillo/a. En todo caso, os solicitantes deberán valerse por si mesmos e non padecer alteracións de comportamento que impidan a normal convivencia nos hoteis.

Os interesados e interesadas en obter máis información, poden facelo no departamento de Servizos Sociais do Concello de Carballo, situado na Avenida do Ambulatorio s/n, en horario de 9.00 a 13.00 horas, ou no teléfono 981 704 706. Tamén é posible consultar a convocatoria ao completo nunha ligazón á páxina web do Imserso nesta mesma convocatoria.

MÁIS INFORMACIÓN EN SERVIZOS SOCIAIS E NO 981 704 706

Aberto até o 27 de maio o prazo para solicitar as axudas do Cheque Infantil para persoas con nenos e nenas ao cargo de 0 a 3 anos

O Concello de Carballo informa a través da Concellaría de Igualdade e Benestar que dirixe Inés Rodríguez de que está aberto até o 27 de maio o prazo para solicitar as axudas do Cheque Infantil. Trátase dunha axuda consistente nunha cantidade para contribuír ao pagamento do importe da praza nunha escola infantil de 0 a 3 anos non sostida con fondos públicos, ás persoas solicitantes con nenas/os entre 0 e 3 anos a cargo, por un período máximo de 11 meses. Para os efectos desta orde, enténdese por escolas infantís 0-3 sostidas con fondos públicos as escolas infantís 0-3 dependentes da Xunta de Galicia, as escolas infantís 0-3 dependentes do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, as escolas infantís 0-3 e puntos de atención á primeira infancia (PAI) dependentes das corporacións locais e as escolas infantís 0-3 dependentes das entidades privadas de iniciativa social que reciban axudas da Xunta de Galicia para mantemento do centro. Pode obterse máis información no departamento de Servizos Sociais situado no edificio do antigo Ambulatorio ou no teléfono 981 704 706. Os interesados e interesadas tamén poden saber máis sobre os requisitos para participar ou obter a documentación e as instrucións necesarias clicando neste mesmo aviso nunha ligazón no portal de Benestar da Xunta de Galicia no que se detallan todos os pasos a seguir.

O PXOM ESTÁ PENDENTE DA APROBACIÓN DEFINITIVA DA XUNTA

O Concello pon a disposición da veciñanza o documento para a aprobación provisional do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) no web municipal

Os veciños e veciñas e todos os interesados e interesadas xa poden consultar no web municipal a documentación do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). O pleno da corporación apoiou por unanimidade a aprobación provisional do PXOM do Concello de Carballo nunha sesión extraordinaria celebrada o luns 2 de febreiro de 2015. Porén, este plan non será executivo ata a aprobación definitiva por parte da Xunta de Galicia. En todo caso, o Concello pon a disposición dos interesados e interesadas o documento para a aprobación provisional, que pode consultarse nunha ligazón dispoñible máis abaixo neste mesmo aviso.

*Para poder acceder aos arquivos, recoméndase que se descarguen os documentos en pdf antes de abrilos, debido a seu elevado peso.

Buscador:© Concello de Carballo, 2009