Concello de Carballo

Logotipo Concello de Carballo

Avisos

O PRAZO SERÁ DUN MES DENDE A PUBLICACIÓN NO DOG

O Concello informa da exposición pública dos Mapas estratéxicos de ruído das estradas da Costa da Morte, incluíndo a AG-55, a AC-418 e a AC-552

AG-55
O Concello de Carballo, a través da Concellaría de Planificación e Desenvolvemento Urbano que dirixe Milagros Lantes informa de que o día 11 de decembro de 2014, publicouse no BOP (Boletín Oficial da Provincia) o "Anuncio do 20 de novembro, da Axencia Galega de Infraestructuras, polo que se someten ao trámite de información pública os mapas estratéxicos de ruído das estradas da Rede Autonómica de Galicia da zona da Coruña Oeste "Costa da Morte". No caso do Concello de Carballo, estes mapas refírense ás seguintes estradas con presenza no municipio:

 • AG-55 A Coruña-Carballo
 • AC-418 Carballo (AG-55) - Malpica
 • AC-552 A Coruña (A Grela) - Cee

A duración da información pública será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación no DOG, período no que poderán ser examinados os mapas polas persoas que o desexen, co obxecto de formularen as correspondentes alegacións ou suxestións que estimen oportunas. A exposición ao público, realízase na Axencia Galega de Infraestruturas (AXI-San Caetano, s/n-15781 Santiago de Compostela) e no Concello de Carballo respecto das estradas mencionadas con anterioridade. Así mesmo, na páxina web da CMATI (http://www.cmati.xunta.es/tema/c/Infraestruturas_Estradas) atópase a disposición dos interesados o documento completo.

Por outra banda, as observacións deberán enviarse á AXI ou poderán ser remitidas a través de correo electrónico á seguinte dirección: mapas-ruido.infraestruturas@xunta.es, indicando claramente a actuación á que van dirixidas e os datos persoais (nome e apelidos, NIF/CIF, enderezo de notificación, nº de teléfono e enderezo de correo electrónico)da/s persoa/s interesada/s.

HABERÁ SORTEO DE CESTAS DE NADAL

O Concello organiza un Festival de Nadal para a terceira idade o domingo 21 de decembro no Pazo da Cultura co Dúo Libertad

A Concellaría de Terceira Idade que dirixe María del Carmen Regueira Baldomir informa de que o domingo 21 de decembro a partir das 18.00 horas o Pazo da Cultura de Carballo acolle un Festival de Nadal para maiores que contará coa actuación do Dúo Libertad. Está previsto que haxa un sorteo de cestas de Nadal só para persoas empadroadas no Concello de Carballo. As rifas entregaranse entre as 17.45 e as 18.15 horas entre todos os asistentes á cita. Ademais, o programa do Nadal Cultural 2014 celebrará o domingo 11 de xaneiro un Festival de Reis para a Terceira Idade, tamén no Pazo da Cultura ás 18.00 horas pero neste caso co Dúo de Festa.

OS BILLETES PROPORCIÓNANOS COAS COMPRAS AS TENDAS ASOCIADAS

Un tren turístico percorre as rúas comerciais de Carballo da man do Centro Comercial Aberto os sábados 20 e 27 de decembro

Tren
Os sábados 20 e 27 de decembro o Centro Comercial Aberto Carballo (CCA) convida a viaxar en tren polas rúas comerciais da localidade. Así, dentro das accións promocionais de nadal, eses días un tren "turístico" percorrerá as rúas carballesas para facilitar o desprazamento do público ao comercio local. O vehículo partirá da Praza do Concello, con saídas ás 17.00, 18.00, 19.00 e 20.00 horas, con paradas intermedias nas rúas Vázquez de Parga, Luís Calvo, Milagrosa e Avenida de Bergantiños. O billete de acceso ao tren facilítano, coas compras, os establecementos asociados ao CCA Carballo e no caso do público que non dispoña de dito billete poderá subirse, caso de quedar prazas libres, previo pago de 1 euro.

ANOTACIÓNS ATÉ O LUNS 12 DE XANEIRO DE 2015

O Concello convida ao alumnado dos centros de ensino a que participen na proba da Fase de Campo a Través Escolar que ten lugar o 16 de xaneiro

O Concello de Carballo convida ao alumnado dos centros de ensino do municipio a participar a 16 de xaneiro de 2015 no Parque Empresarial de Carballo nunha nova Fase de Campo a Través Escolar organizada polo Concello de Carballo, a Secretaría Xeral para o Deporte e a Federación Galega de Atletismo. Poderán participar todos os clubs, centros de ensino, asociacións, ANPAs etc. que cumpran os requisitos da inscrición no programa Xogade. A inscrición dos atletas participantes nesta Fase de Campo a Través deberá facerse antes das 14.00 horas do luns día 12 de xaneiro do 2015 utilizando a folla de inscrición que se inclúe neste mesmo aviso e que deberán enviar por correo electrónico a <carballodeporte@carballo.org> e <deportes.coruna@xunta.es>. Os interesados e interesadas poden descargar a normativa da proba ao completo, así como a folla de inscrición en formatos Word e pdf, neste mesmo aviso.

AS ZONAS DE BAÑO SÓ ESTÁN ABERTAS DE XUÑO A SETEMBRO

Protección Civil lembra que durante as alertas emitidas durante o inverno está desaconsellado o baño ou calquera actividade acuática nos areais carballeses

Protección Civil de Carballo recomenda aos veciños e veciñas que, para non correr riscos innecesarios, eviten achegarse á orilla do mar, bañarse ou realizar actividades acuáticas durante o inverno nas praias carballesas, especialmente durante as alertas por temporal ou fenómenos meteorolóxicos adversos, debido á perigosidade do mar. Así, hai que lembrar que as augas dos areais carballeses son extremadamente perigosas en outono e inverno, con oleaxe que en días pasados ten chegado aos cinco metros. Así, Protección Civil lembra que os areais están pechados todo o ano excepto durante a tempada de praias, entre xuño e setembro, cando están habilitados os servizos de salvamento e socorrismo. O resto do ano, as praias non están supervisadas e non contan coas mesmas medidas de seguridade.

PRIMEIRA QUENDA: ENTRE FEBREIRO E AGOSTO

Aberto até o 16 de xaneiro o prazo para solicitar as prazas para participar no programa de Termalismo Social do Imserso

A Concellaría de Igualdade e Benestar do Concello de Carballo informa de que está aberto o prazo para anotarse no programa de Termalismo Social do Imserso. A través desta iniciativa, o Estado español proporciona aos pensionistas que por prescrición facultativa precisen os tratamentos que se ofrecen no programa e que reúnan determinados requisitos, o acceso a prezos reducidos nos establecementos de termalismo.

Poden ser beneficiarios deste programa os cidadáns españois que cumpran as seguintes características:

 • Ser pensionista do Sistema da Seguridade Social polos conceptos de xubilación ou invalidez, en todo caso, e polo concepto de viuvedade ou doutras pensións, unicamente cando a persoa beneficiaria teña cumpridos os 60 anos de idade. Igualmente, poderán ser beneficiarios/as os/as españois residentes no exterior, sempre que perciban unha pensión pública, teñan máis de 60 años e cumpran cos demais requisitos.
 • Non padecer trastornos mentais graves que poidan alterar a normal convivencia nos establecementos, nin enfermidade infecto-contaxiosa.
 • Poder valerse por si mesmo.
 • Precisar os tratamentos termais solicitados e carecer de contraindicación médica para a súa recepción.
 • Realizar a solicitude no prazo indicado na convocatoria e acadar, nos baremos establecidos para o expediente, a puntuación que lle permita acceder a un dos balnearios e quendas solicitados.
 • A persoa solicitante poderá ir acompañada do seu cónxuxe ou da persoa coa que conviva en relación de parella, para a que non se esixe a obriga de percibir pensión da Seguridade Social.

A Resolución de convocatoria para 2015 recolle dous prazos para a presentación de solicitudes. Para as quendas dos meses de febreiro e até agosto, ambos inclusive:

 • Con prioridade na adxudicación de praza: até o 16 de xaneiro de 2015.
 • Para a súa inclusión na orde que corresponda, na Listaxe de Espera de Prazas: até o día 18 de maio de 2015.

Para as quendas dos meses de setembro a decembro, ambos inclusive:

 • Con prioridade na adxudicación de praza: até o día 18 de maio de 2015.
 • Para a súa inclusión na orde que corresponda, na Listaxe de Espera de Prazas: até o día 30 de outubro de 2015.

A adxudicación de prazas efectúase de acordo coa puntuación obtida polos expedientes, tendo en conta os balnearios e as quendas solicitadas. A resolución adoptada notifícase por escrito a todas as persoas solicitantes. Os interesados e interesadas en obter máis información, poden facelo na páxina web do Imserso. Tamén é posible descargar o impreso de solicitude, o documento coa listaxe de balnearios cos prezos ou un folleto informativo, clicando aquí. Para obter máis información tamén é posible contactar cos Servizos Sociais do Concello, Praza do Médico Eduardo Mariño, s/n (Edificio do antigo Ambulatorio) ou no teléfono 981 704 706 en horario de oficina.

Buscador:© Concello de Carballo, 2009