Concello de Carballo

Logotipo Concello de Carballo

Menú:


Destacados

Liña directa
Avisaweb: Concello de Carballo
Perfil de contratante


Poboación do Concello:

Xa somos 31.466


Actualidade de Atención Cidadá

DE TOMARSE ESE ACORDO SERÍA "NULO DE PLENO DEREITO"

Os servizos económicos e tributarios conclúen que a exención de pago da taxa de lixo para vivendas desocupadas sería "ilegal"

Os servizos económicos e tributarios conclúen que a exención de pago da taxa de lixo para vivendas desocupadas sería "ilegal"

A área de Servizos económicos e Intervención e o Servizo de Xestión e Inspección Tributaria e Catastral do Concello de Carballo veñen de emitir un informe no que se recolle que non é posible levar a cabo unha modificación da Ordenanza fiscal nº 6 reguladora da taxa sobre recollida domiciliaria de lixo ou residuos sólidos urbanos que reflicta a exención de pago para os propietarios de vivendas ou locais desocupados. Segundo este informe, esta petición sería "ilegal" e "incorrería en nulidade radical e de pleno dereito", xa que para o cobro da taxa "resulta completamente indiferente que unha vivenda se use ou non". O texto aclara que "o relevante é que sexa vivenda", con "independencia do grao de utilización do servizo, posto que, por obriga legal, o municipio esta obrigado a prestalo e mantelo a disposición da veciñanza para cando o precisen". O Alcalde de Carballo, Evencio Ferrero, a Concelleira de Facenda, Belén Lendoiro, e o Concelleiro de Xestión Municipal, Xosé Regueira, presentaron os resultados deste informe, subliñando, en verbas de Lendoiro, que o servizo de recollida de lixo "é de recepción obrigatoria" por parte dos veciños, fagan ou non uso del "por lei", xa que o que se grava é "a posibilidade de uso, sempre e cando a vivenda sexa habitable". Regueira, engade ademais que "o que non se di é que se os que teñen múltiples vivendas non pagan", dado que é un servizo que o Concello ten que prestar por lei de forma obrigatoria "serán o resto dos veciños e veciñas os que teñan que asumir ese custo". Ferrero aclara tamén que "estamos a falar dunha taxa para cubrir custos", non dun imposto con afán recadatorio.

Ler

O Concello amplía e repara camiños, mellora o firme e realiza rebacheos en varias parroquias do municipio

O Concello solicita ante a Deputación a mellora do firme na estrada de Santiago e a dotación dunha marquesiña en Vivente

Ver todas

Actualidade de Vive en Carballo

Sergi López e Rafael Álvarez "El Brujo", os grandes nomes dun XXIII FIOT que revisita o teatro clásico cunha ollada diferente

18/09/2014 Sergi López e Rafael Álvarez "El Brujo", os grandes nomes dun XXIII FIOT que revisita o teatro clásico cunha ollada diferente

O Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo (FIOT) celebra a súa vixésimo terceira edición entre o 3 de outubro e o 2 de novembro cun programa que inclúe vinte oito espectáculos, 10 estreas, teatro de rúa, monólogos e multitude de actos paralelos que converterán a Carballo na capital teatral de Galicia. Coincidindo co 450 aniversario do nacemento dun dos dramaturgos máis universais, Shakespeare, o Outono de Teatro ofrecerá ao espectador unha proposta que camiña da man dos clásicos. Partindo desta inspiración, o argumento da XXIII edición do FIOR céntrase nas "Re-visións": olladas particulares, curiosas e innovadoras de directores e equipos artísticos que trasladan ao noso tempo obras de Cervantes, Lope de Vega ou o bardo inglés desde a orixinalidade e a contemporaneidade. Un programa, en verbas de Alberto Sueiro, presidente da Asociación Cultural Telón e Aparte, "diverso na medida do posible", pero tamén "transgresor" e incluso "xerador de polémica", transmitindo que "a realidade dos séculos XVI e XVII é moi parecida á actual". Sueiro, ao igual que o Alcalde, Evencio Ferrero, tamén quixo resaltar o prezo das entradas, de entre 7 e 15 €, especialmente para obras como "Bobas & Galegas", que na súa estrea no Festival de Teatro Clásico de Almagro custou 24 €, o que ten que facer ao público "consciente de que esa é a proporción real" do custo das entradas, reducidas en Carballo grazas ao labor dos patrocinadores. Rematou dicindo que, sen dúbida, o FIOT "será o máis soado que pase este ano" en Carballo.


Ver todas

Actualidade de Inviste en Carballo

O Plan de Ecoturismo Razo-Baldaio nace para "que a costa forme parte da vila" e construír un proxecto turístico global

19/09/2014 O Plan de Ecoturismo Razo-Baldaio nace para "que a costa forme parte da vila" e construír un proxecto turístico global

O Plan de Dinamización de Ecoturismo Razo-Baldaio acaba de nacer co obxectivo de coordinar a colaboración público-privada e construír un destino turístico global para "conseguir que a costa carballesa forme tamén parte da vida da vila" e desenvolver un produto baixo o epígrafe "Carballo, senda do mar". Así o expresaron Eugenia Juncal e Cristina García, de Valora Consultores, durante a presentación no Fórum Carballo desta iniciativa que xorde no Concello baixo o amparo do Grupo de Acción Costeira GAC3 Costa da Morte. O plan recolle a realización de distintas accións que perseguen aproveitar os recursos existentes na costa carballesa, impulsar a calidade do sector hostaleiro e poñer a disposición da veciñanza e dos visitantes unha serie de recursos, como rutas ou contidos multimedia, que permitan a posta en valor do espazo natural de Razo-Baldaio desde o punto de vista da sustentabilidade. Para acadar estes obxectivos realizaranse unha serie de accións, entre as que destaca a creación e sinalización de rutas na zona costeira empregando códigos QR, un método que se está estendendo na Costa da Morte a través dos proxectos GAC. Crearanse contidos multimedia que se porán a disposición dos visitantes a través do móbil e de páxinas web, e tamén mapas turísticos. E desenvolveranse unha serie de accións formativas dirixidas ao sector turístico co obxectivo, non só de mellorar a calidade do servizo hostaleiro, senón tamén de que se coñeza a fondo o espazo natural de Razo-Baldaio, algo, en verbas de Cristina García, "imprescindible" para poder promocionalo despois.


Ver todas


© Concello de Carballo, 2009